RULO - RULO BỌC CAO SU - GIA CÔNG ĐẮP TRỤC CAO SU

Liên hệ
Còn hàng

RULO được sử dụng rộng rãi trong Băng tải - Băng chuyền - Gầu tải ...,..,..

RULO có 2 model cấu tạo cơ bản : RULO ống và RULO căm

Bên cạnh đó RULO có 2 loại : RULO chủ động và RULO bị động

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Công ty TNHH Cao Su Băng Tải Lập Phát Công ty TNHH Cao Su Băng Tải Lập Phát